Chondrocalcinosis: Kalkkristallen ophoping in een gewricht

Chondrocalcinosis is een vorm van reuma. Het gaat hierbij om een vorm van reuma waarbij er een ontstoken gewricht ontstaat doordat er veel kalkkristallen in dit gewricht aan het ophopen zijn. Het kan een acute aandoening zijn en daarmee een of een paar keer voor een aanval zorgen. Maar chondrocalcinosis kan ook chronisch zijn.

Acute chondrocalcinosis

Als het gaat om de acute vorm van de aandoening dan komt dit omdat het lichaam de kalkkristallen rondom en in het gewricht ineens op probeert te ruimen. Dit is de rede dat er een heftige ontsteking ontstaat in het gewricht. Hoelang deze ontsteking aanhoudt verschilt hierbij per persoon en het verschilt ook per persoon hoe vaak deze ontsteking terug komt. De klachten die men krijgt bij een acute chondrocalcinosis lijken heel erg op de klachten die men van jicht krijgt. Daarom heeft deze aandoening de bijnaam pseudo-jicht. Als men jicht heeft probeert het lichaam namelijk om de kristallen van het urinezuur op te ruimen. En bij chondrocalcinosis gaat het om het opruimen van de kristallen van de kalk.

Chronische chondrocalcinosis

Als men last heeft van de chronische aandoening dan krijgt het lichaam hierbij geleidelijk ontstekingen. Deze ontstekingen vinden plaats in verschillende gewrichten. Deze ziekte is ongeneeslijk. Maar als de ontstekingen behandeld worden dan kan er wel voor gezorgd worden dat deze afgeremd worden. Daarnaast kan hiermee een beschadiging van het ontstoken gewricht voorkomen worden.

Pseudojicht

Het is dus een vorm van kristalartropathie. Deze artropathie komt door de afzetting van het calciumpyrofosfaatdihydraat. De afkorting hiervan is CCPD. Deze aandoening gaat daarnaast ook gepaard met pijnlijke ontstekingen in de gewrichten. Dit noemen we ook wel artritis. Bij pseudojicht gaat het vaak om ontstekingen in meerdere gewrichten tegelijk. Bij jicht gaat het maar om een gewricht per keer wat ontsteekt. De aandoening pseudojicht wordt nog vaak met andere gewrichtsaandoeningen verward. Men verward het vooral met jicht. Maar als het om de chronische variant van de aandoening gaat wordt het ook vaak met reumatoïde artritis verward.

Etiologie van chondrocalcinosis

De oorzaak van deze ziekte is op dit moment nog onbekend. Bij minder dan 10% van de gevallen bestaat er een associatie met een andere pathologie. Deze kunnen zijn: hypercalciëmie of hemochromatose.

Epidemiologie chondrocalcinosis

De precieze incidentie en prevalentie van pseudojicht is op dit moment dus nog onbekend, ook bij de Nederlandse huisartsen. Maar hierbij wordt er vanuit gegaan dat het niet heel erg vaak voorkomt. Hierbij hebben mannen vaker last van chondrocalcinosis dan vrouwen. De verhouding hierbij is namelijk 1,5:1. De ziekte komt het meeste voor bij ouderen. Als we kijken naar dit gedeelte van de bevolkingsgroep is chondrocalcinosis vaak de oorzaak van acute monoartitis.

Pathofysiologie van chondrocalcinosis

De klachten van chondrocalcinosis ontstaan doordat er een afzetting is van het calciumpyrofosfaatdihydraat. Deze moleculen worden afgezet in de gewrichtsstructuren. Bij 90% van de gevallen gaat het om mono-artritis. De gewrichten in de knieën, polsen en enkels zijn hierbij het vaakst ontstoken. Het MTP 1 gewricht is bijna nooit betrokken bij de ontstekingen. Maar bij jicht is dit gewricht juist het vaakst aangedaan. Dat is ook een groot verschil tussen deze twee aandoeningen. Een ander groot verschil met jicht is dat de tophi zelden voorkomen. Tophi zijn knobbeltjes in de huid door uraatdepositie.

Behandeling van chondrocalcinosis

In eerste instantie wordt pseudojicht met NSAIDS behandeld. Dit zijn namelijk pijnstillende en ontstekingsremmende middelen. Maar het uiteindelijke effect hiervan is veel minder dan wanneer het echte jicht betreft. Daarnaast zijn er ook veel patiënten bekend welke deze middelen slecht of helemaal niet kunnen verdragen. Maar in plaats van NSAIDS kan pseudojicht ook behandeld worden door middel van injecties met corticosteroïden. Dit is een synthetische vorm van een lichaamseigen stof. Het gaat hier namelijk om het bijnierschorshormoon. Als deze stof veel in het lichaam aanwezig is betekent dat, dat er diverse lichamelijke reacties bij ontstekingen en infecties worden onderdrukt. Dit hormoon wordt in de cortex (de buitenste zone) van de bijnieren geproduceerd. Daarnaast kun je dit hormoon nog in 2 soorten verdelen: – Glucocortcoïden. Hierbij is het bekendste voorbeeld het hormoon cortisol. Ze bevorderen de omzetting van eiwitten en vetten in glucose. – Mineralocorticoïden. Hierbij is het bekendste voorbeeld aïdosteron. Ze bevorderen de terugsorptie van natrium en water in de nieren.

Gesponsorde links