Mijn kind heeft reuma, wat nu?

Jeugdreuma: een verzamelnaam voor reumatische aandoeningen bij kinderen en jongeren. Reuma komt weliswaar minder voor bij kinderen dan bij volwassenen, maar dat neemt niet weg dat er in Nederland circa 3.000 kinderen zijn die last hebben van reuma(tische klachten). Voorzichtig kan worden gezegd dat reuma voor een kind moeilijker te verdragen is dan voor volwassenen. Niet omdat het meer of minder klachten oplevert, maar omdat kinderen moeilijker kunnen relativeren. Kinderen willen bovendien graag bewegen, staan in de bloei van hun leven en horen niet met klachten rond te lopen of in het ergste geval, op bed te moeten blijven liggen. Heeft jouw kind reuma en vraag je je af wat je kunt doen en kunt verwachten?

Mogelijke klachten bij jonge kinderen met reuma

Wanneer het kind erg jong is, zou het zo kunnen zijn dat deze een soort ‘terugval’ krijgt tot een bepaalde fase in hun ontwikkeling. Concreet betekent dat, dat het zou kunnen zijn dat een kind dat net kan lopen, opnieuw begint met kruipen. Dit was immers de periode waarin het kind geen last van pijnen had: hij of zij wil hier graag naar terug. Wil je jouw kindje begeleiden, laat hem of haar dan bewegen op de manier zoals hij of zij het graag wilt. Forceer niets; dit maakt de pijn niet minder erg. Vaak weten zelfs de allerkleinste kinderen goed wat ze wel of niet aan kunnen. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat hoeft het niet te zijn. Wanneer je geconfronteerd wordt met pijn of terugval bij jouw kind, kan het moeilijk zijn om toe te kijken. Het voelt machteloos en kan verdriet doen.

Mogelijke klachten bij oudere kinderen met reuma

Wanneer het kind ouder is, kan het zo zijn dat hij of zij dagen heeft dat het graag op bed wil blijven liggen. Of niet kan sporten, meedoen aan gym of ‘gewone’ dagelijkse bezigheden. Ook in dit geval geldt: forceer niets. Luister naar (het lichaam van) het kind. Is de pijn onverdragelijk of wil het kind gewoon eens ”normaal” mee kunnen doen, dan kan door een huisarts medicatie worden geopperd. Echter, men is hier erg voorzichtig mee, aangezien kinderen maar een bepaalde dosis aan medicatie kunnen en mogen ontvangen. Vraag de huisarts om meer informatie.

Praat met andere (ouders)

Wanneer je op een moment machteloos voelt: praat. Praat met andere ouders en met het kind zelf. Is deze nog te jong om te spreken, neem het dan in de armen wanneer het pijn heeft. Uitleggen heeft in dit geval helaas geen tot weinig zin, maar laat het weten dat je er voor hem of haar bent. Is het kind ouder, dan kun je hem of haar vragen wat hij of zij het liefste zou willen. Masseren, een warm bad of gewoon een middag op de bank kan al een hoop doen. Wanneer je zelf even met de handen in het haar zit, bijvoorbeeld omdat het zwaar is om jouw kind met jeugdreuma te zien worstelen, zoek dan familie of vrienden op. Is spreken over de reumatische klachten van jouw kind met hen ook wat moeilijk, omdat ze niet goed begrijpen in welke situatie jij verkeert? Neem contact op met de reumalijn of ervaringsdeskundigen. Dit kunnen ‘gewone’ mensen zijn, net als jij, die ook te maken hebben met een kind met jeugdreuma. Vaak kunnen tips, ervaringen of gewoon een luisterend oor al een hoop verzachten.

Gesponsorde links